Your address will show here +48 698 544 939

USŁUGI

POMIARY OŚWIETLENIA

Wiemy jak bardzo istotne jest wykonanie oświetlenia w zgodności z zasadami BHP panującymi na stanowiskach pracy. Dlatego weryfikacja zgodności zastosowanego oświetlenia w świetle praw Polskich jest naszą specjalnością.
Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania pomiarów oświetlenia. Wykonujemy  pomiary oświetleniowe w zgodności z normami:
  • Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach PN-EN 12464-1:2012 
  • Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz PN-EN 12464- 2:2014-05 
  • Oświetlenie dróg -- Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia PKN-CEN/TR 13201-1:2016- 02 
  • Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne - PN-EN 1838:2013-11
Realizujemy kompleksowe wyceny wykonywania pomiarów w zależności od przestrzeni oraz przeznaczenia obiektu.
W skład wykonanych pomiarów wchodzi:
Sporządzenie sprawozdania z pomiarów w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Dokonanie analizy dotyczących zgodności z normami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Sprawdzenie zgodności z zasadami BHP dotyczącymi oświetlenia stanowisk pracy.